Lån utan säkerhet

Så funkar lån utan säkerhet
I lånesammanhang talar man ofta om lån med och utan säkerhet. Många känner sig dock förvirrade över dessa begrepp, så vad betyder egentligen lån utan säkerhet och lån med säkerhet? Detta ska vi försöka svara på i denna artikel, så att du har lite bättre koll på detta nästa gång du ska ansöka om lån.

Här kan du ta ett lån utan säkerhet:

Lån med säkerhet
En säkerhet krävs ofta när man ska ta lite större lån, eftersom stora lånesummor innebär en större risk för lånegivaren eller banken som lånar ut pengarna till dig. Därför är det vanligt att säkerhet krävs i samband med t.ex. bolån (som ju kan vara på flera miljoner) och billån (som ju också kan vara mycket stora). I fallet bolån används oftast bostaden man köper som säkerhet, så att lånet binds upp mot det, och i fallet billån är det vanligt att själva bilen som införskaffas fungerar som säkerhet.

Som en slags gentjänst för att man ger banken eller lånegivaren en säkerhet, får man i gengäld en lägre ränta, vilket gjort att t.ex. räntorna på bolån är betydligt lägre än på lån utan säkerhet.

Lån utan säkerhet
Ett lån utan säkerhet kan dock tas helt utan anledning, man måste därför inte ens berätta vad man ska ha lånet till när man ansöker om dessa lån. Så tar man ett så kallat blancolån, som lån utan säkerhet också kallas, är det fritt fram att använda lånet till vad man vill.

Lån utan säkerhet har i regel något högre räntor än lån med säkerhet, eftersom de anses vara en större kreditrisk för lånegivaren.
Lån utan säkerhet finns i många olika storleksordningar, från jättesmå blancolån till riktigt stora sådana. Att ta lån utan säkerhet är dock vanligast i de fall då man behöver låna mindre summor.
Bland annat smslån, kortkrediter, kontokrediter, vanliga banklån och olika avbetalningar på saker räknas till denna lånegrupp.

Lån utan säkerhet